Αιτήσεις για συμμετοχή σε ΕΠ.Ε.Σ Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων - Ημερομηνία

🕔23/12/2015 12:15

Ανακοίνωση ορισμού νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής για συμμετοχή σε ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Συμμετοχής με αριθ.

πρωτ 196637/Δ6/3-12-2015 για συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έως και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015.
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !