Αιτήσεις διάθεσης στα Τμήματα Ένταξης

🕔29/08/2016 13:20
Πρέβεζας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα προσόντα των άρθρων 20 και 1.3, 1.4 και 21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), του άρθρου 28 παρ. 2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), της αριθμ. 196597/Ε2/03-12-2015 (ΦΕΚ 2635/τ.Β΄/07-12-2015 Υ.Α. για την κάλυψη των λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης, να υποβάλουν σχετική αίτηση έως 02/09/2016 και ώρα 08.00 π.μ.στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ Πρέβεζας ή με αποστολή fax στο 2682089792 ή ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη με υπογραφή).

Επισημαίνεται ότι η επιλογή για διάθεση στα Τμήματα Ένταξης μπορεί να συμπεριληφθεί στη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων τοποθέτησης στη σειρά επιθυμίας (με διευκρίνιση αν η επιθυμία είναι για ολική διάθεση ή μερική διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου).

Τμήματα ένταξης λειτουργούν στα εξής σχολεία:

-2ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

-1ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας

-Γυμνάσιο Θεσπρωτικού

-Γυμνάσιο Καναλακίου

-Γυμνάσιο Πάργας

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !