Aιτιολογική Έκθεση: Άρθρο 28 Ρυθμίσεις για την Ιδιωτική Εκπαίδευση

🕔28/07/2016 01:37
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Άρθρο 28 για την Ιδιωτική Εκπαίδευση 1. Μετά το άρθρο 29 του ν.682/1977 (Α΄244), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν.1035/1980 (Α΄ 60), προστίθεται άρθρο 30, ως εξής: «Άρθρο 30. Σχέση εργασίας, διάρκεια σύμβασης-λύση σχέσης εργασίας 1. Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί, υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου. 3. Η σύμβαση αορίστου χρόνου είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους παρακάτω λόγους: α) Εάν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύειεπαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού. β) Κατάργηση σχολείων. γ) Κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !