Αγωνίες πιστών Νο1. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗ

🕔19/10/2016 15:26
ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ


ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ

Και όχι οι διάβ(λ)ογοι των Οικουμενιστών:Κυριάκος Βαρβέρης(Νέον ημερολόγιον):
Χαίρομαι αδελφέ Δημητριε που με διαβεβαιώνεις ότι το ημερολόγιο δεν έχει αναχθεί σε δόγμα και ελπιζω να με θεωρεις εν Χριστω αδελφό σου εστω και αν ακόμα ακολουθώ το νέο ημερολόγιο.

Ο προβληματισμος μου δημιουργηθηκε μελετώντας τα έργα του πατρός Φιλοθεου Ζερβακου ,όπου σε αρκετές επιστολές του καυτηριαζει κάποιες πρακτικές που απαιτούσαν αναβαπτισμο και εκ νέου μυρωμα των πιστών που προέρχονταν από το νέο ημερολόγιο ( ίσως αυτές οι πρακτικές να εφαρμόζονταν παλαιότερα από Ματθαικους). Χαίρομαι και πάλι για τα ξεκάθαρα σχόλιά σου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας ευλογεί .

Με εκτίμηση και σεβασμό στους αγωνιστές αδελφούς Ορθοδοξους Χριστιανούς του Πατριου ημερολογίου,Δημήτριος Χατζηνικολάου(Παλαιόν ημερολόγιον)
Ἀσφαλῶς καί σέ θεωρῶ ἐν Χριστῷ ἀδελφόν!

Ἐγώ βαπτίσθηκα καί νυμφεύθηκα στό Νέον. Δέν δέχομαι τίς πλανεμένες Ματθαιϊκές ἀντιλήψεις ἤ μᾶλλον βλασφημίες ὅτι εἶμαι "ἀβάπτιστος" καί "ἀνύμφευτος"! Οὔτε ἀναμυρώθηκα ὅταν προσεχώρησα στό Πάτριον, καθότι, κατά τόν Ἅγιον Νικόδημον τόν Ἁγιορείτην (βλ. ὑποσημείωσιν στόν 48ον Κανόνα τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου), "δευτεροδίδοται τό ἅγιον Μῦρον, ἀλλά εἰς μόνους τούς ἀρνηθέντας τήν πίστιν," ἐνῷ ἐγώ οὐδέποτε ἠρνήθην τήν Ὀρθοδοξίαν.

Ἄν ἀποφασίσῃς νά προσχωρήσῃς στό Πάτριον, θά πρέπῃ νά εἶσαι πολύ προσεκτικός μέ τούς διαφόρους τσαρλατάνους.

Ἡ κοινωνία μέ τόν Οἰκουμενισμόν, ἐν γνώσει ὅτι εἶναι αἵρεσις, ἀποτελεῖ θανάσιμον ἁμάρτημα, ἀλλά καί ἡ προσχώρησις στήν Ὀρθοδοξίαν θά πρέπῃ νά γίνεται μέ πολλήν διάκρισιν καί γνῶσιν.ΣΧΟΛΙΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ:
Διαβάστε περισσότερα »
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !