9 προσλήψεις εκπαιδευτικών και 6 ανακλήσεις προσλήψεων ΠΕ04.04, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ02, ΠΕ03

🕔04/11/2015 14:15

9 προσλήψεις εκπαιδευτικών και 6 ανακλήσεις προσλήψεων ΠΕ04.04, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ02, ΠΕ03

νάκληση πρόσληψης έξι (06) εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04.04 – Πρόσληψη έξι (06) εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04.04 με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου

Πρόσληψη τριών (03) εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 04.04 και ΠΕ10 με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !