6 θέσεις ΔΕΠ στις σχολές Νομικής, Φιλοσοφικής, Θετικών επιστημών και Ιατρικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

🕔12/11/2016 18:46
Διορισμός Εργασία
Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 977/7-10-2016 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) θέσεων καθηγητών ως εξής: ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Ακαδημίας 45, 106 72 Αθήνα, τηλ.: 210-368 8647) ΤΟΜΕΑΣ: Ποινικών Επιστημών •Αριθ. Προκήρυξης: 1516035542/9-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: 7ΚΩΥ46ΨΖ2Ν-ΔΥΛ) -Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, 157 03 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727... Διαβάζετε το άρθρο 6 θέσεις ΔΕΠ στις σχολές Νομικής, Φιλοσοφικής, Θετικών επιστημών και Ιατρικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !