50 Θέσεις με απόσπαση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης - ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

🕔23/04/2016 20:30
diorismos.gr Καριέρα ΝΠΙΔ
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Νόμος 4115/13, ΦΕΚ 24 Α/30-1-2013). Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 3906/191/8-4-2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να καλύψει ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες απορρέουν: ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !