33 θέσεις με απόσπαση για τις ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

🕔04/06/2016 21:48
diorismos.gr Καριέρα ΝΠΙΔ
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της Διοικητικής Υπηρεσίας και των Αυτοτελών Τμημάτων Νομικής Υποστήριξης και Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού με αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) ή/και εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης. Η διάρκεια της απόσπασης στο Ι.Ε.Π. είναι τετραετής. Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Οι αποσπασμένοι/ες ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !