30-04-12 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για τη "Συντήρηση και υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Κ.Υ. του Υ.Π.Δ.Β.Μ. ...

🕔04/07/2012 14:28
Υπουργείο Παιδείας Ειδήσεις

Επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού με αρ.πρωτ. 44665/Λ/23-04-2012 και Α.Δ.Α.: Β4ΩΜ9-Μ134 για τη "Συντήρηση και υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Κ.Υ.

του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ." με τους ίδιους όρους. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3-5-2012 ώρα 12:00.

Για τους Γενικούς Όρους πατήστε εδώ.

Για τις Υποχρεώσεις-Προδιαγραφές πατήστε εδώ.

Για το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης πατήστε εδώ.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !