3 θέσεις με μετάταξη ή απόσπαση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΤΕ Πληροφορικής στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

🕔29/09/2016 21:38
diorismos.gr Καριέρα ΝΠΙΔ
Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) προτίθεται να καλύψει -με μετάταξη ή απόσπαση- 2 θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και 1 θέση του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής για τη γραμματειακή υποστήριξή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.2267/1998 όπως ισχύει και στο Π.Δ. 376/2001 (ΦΕΚ Α΄ 252). Η κάλυψη των θέσεων γίνεται με απόσπαση δημοσίων ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !