3 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Γεωπονίας, Ειδικής Αγωγής και Ιατρικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

🕔30/10/2016 16:02
Διορισμός Εργασία
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει θέσεις ως εξής: Α. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία Μαγνησίας 384 46, Πληροφορίες κ. Τόλια-Μαριόλη Αθηνά, τηλ. 2421093151,93155, FAX: 2421093144. 1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Διαχείριση Οικοτόπων και Βιοποικιλότητας, (Αρ. Προκ. 11978/16/ΓΠ/21-07-2016, ΦΕΚ 947/04-10-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: 7ΗΩΦ469Β7Ξ-ΒΝΨ, Κωδικός Ανάρτησης... Διαβάζετε το άρθρο 3 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Γεωπονίας, Ειδικής Αγωγής και Ιατρικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !