29-30 Οκτωβρίου: Σεμινάριο "Νευροαναπτυξιακή και Νευρολογική αξιολόγηση πρόωρων-τελειόμηνων νεογνών και νηπίων

🕔18/10/2016 18:19

Νευροαναπτυξιακή και Νευρολογική Αξιολόγηση Πρόωρων - Τελειόμηνων Νεογνών και Νηπίων με την κλίμακα Hammersmith/Dubowitz
Ημερομηνία Διεξαγωγής:29-30 Οκτωβρίου 2016, 9:30-5:30 καθημερινά
Χώρος Διεξαγωγής:Συνεδριακή αίθουσα Παιδιατρικού Ινστιτούτου, Άγιος Στέφανος Αττικής

Περιγραφή Σεμιναρίου:Το αυξημένο ποσοστό επιβίωσης των πρόωρων νεογνών συνοδεύεται και από αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης νευροαναπτυξιακών διαταραχών στους επιβιώσαντες.

Συνεπώς η ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης νεογνών με κίνδυνο ανάπτυξης κινητικών διαταραχών είναι εμφανής.
Η Νευρολογική εξέταση του νεογνού κατά τη διάρκεια νοσηλείας και πριν από την έξοδο από το είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την πρώιμη ανίχνευση νεογνών με αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν νευρολογικές διαταραχές.
Η κλίμακα αξιολόγησης των Dubowitz (Hammersmith Infant Neonatal Assessment) είναι ευρέως αποδεκτή και εφαρμόζεται στις περισσότερες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών της Ευρώπης και της Αμερικής. Η κλίμακα Hammersmith Infant Neurological Assessment από το 1999 έχει διευρυνθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νεογνά από 2-24 μηνών, μετά την έξοδο από τη Μονάδα Νεογνών στη μακροχρόνια παρακολούθηση στους 4, 8,12,18 και 24 μήνες.

Ποιοί Μπορούν να Συμμετέχουν:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Παιδιάτρους, Νεογνολόγους, Αναπτυξιολόγους, Παιδονευρολόγους, Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Μαίες και Νοσηλευτές οι οποίοι ασχολούνται στη ΜΕΝΝ.
Μόρια Συνεχούς Εκπαίδευσης:
Το σεμινάριο φέρει αναγνωρισμένα μόρια συνεχούς εκπαίδευσης από τον Αμερικανικό Σύλλογο Εργοθεραπείας (CEUs: 1,35)

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !