27 θέσεις με απόσπαση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

🕔18/10/2016 22:14
diorismos.gr Καριέρα ΝΠΙΔ
Η Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής και συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016(Α΄147) ως Ανεξάρτητη, για την άμεση λειτουργία της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση εξειδικευμένου προσωπικού, τριετούς διάρκειας, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 6 ΕΕΠ Νομικοί 2 ΕΕΠ Πολιτικοί Μηχανικοί... Διαβάζετε το άρθρο 27 θέσεις με απόσπαση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !