20-10-16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Υποδιευθυντών του 1ου και του 2ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει αναρτηθεί και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 691Α4653ΠΣ-ΗΛ7)

🕔21/10/2016 17:07
EduNea.gr

20-10-16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Υποδιευθυντών του 1ου και του 2ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει αναρτηθεί και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 691Α4653ΠΣ-ΗΛ7)

Α

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !