10-04-12 Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής για «Συσκευασία και μεταφορά εντύπων και ...

🕔04/07/2012 14:28
Υπουργείο Παιδείας Ειδήσεις

Για την απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού πατήστε εδώ.

Για τους Γενικούς Όρους πατήστε εδώ.

Για τις Προδιαγραφές πατήστε εδώ.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !