10-04-12 Διευκρινήσεις για τους διαγωνισμούς με αριθ. Διακ. ...

🕔04/07/2012 14:28
Υπουργείο Παιδείας Ειδήσεις

Διευκρινήσεις για τους διαγωνισμούς με αριθ. Διακ. :ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/2, ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ/2, ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΙΟΝΙΑ/2 και ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΑΤΤΙΚΗ/2

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !