04-12-15 Πρόσληψη 6 Νηπιαγωγών ΕΑΕ (ΠΕ60.50) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ως προσωρινών αναπληρωτών εκπ/κών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016

🕔04/12/2015 16:58

Δελτίο Τύπου

Το , Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 6 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ60.50) για την κάλυψη αναγκών σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) των Περιφερειακών Δ/νσεων Π.Ε.

& Δ.Ε..

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίαςαπό τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8Δεκεμβρίου 2015και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.

Για τους πίνακες των ονομάτων σε μορφή xls πατήστε εδώ.

Για το Δελτίο Τύπου σε μορφή doc πατήστε εδώ.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !