02-11-15 Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2015-2016 και ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών

🕔03/11/2015 01:04
ΑΙΡΕΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Κ ΤΣΟΛΟΠΑΝΗΣ

02-11-15 Συμπληρωματικές εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2015-2016 και ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών

Για την απόφαση πατήστε εδώ.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !