-

🕔07/08/2016 20:58
Διορισμός Εργασία
Το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας, που εδρεύει στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δ.Β Β Β Β Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, ως εξής: 1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Β«Κοινωνιογλωσσολογία και Ανάλυση ΛόγουΒ». (ΑΔΑ: ΩΥΘΧ469Β7Κ-32Β), Φ.Ε.Κ. 690/Γ’/18-07-2016, Αρ. Προκήρυξης: 4267/13-05-2016, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001417659. 1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:Β Β«Εκπαίδευση στη ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !