-

🕔31/07/2016 21:42
Διορισμός Ευρ Ένωση
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμος του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης δυο ερευνητών για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών στα πλαίσια των ακόλουθων ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ι. Θέση Ερευνητή Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου για ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !