-

🕔02/09/2016 08:26
Διορισμός Ευρ Ένωση
Ο Υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/τ.Α’/29-08-2014) Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και προκειμένου να στελεχωθεί η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες. Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, μονίμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας απόσπασης, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, για την κάλυψη έξι ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !