-

🕔30/08/2016 19:14
Διορισμός Ευρ Ένωση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει διαδικασία επιλογής βάσει των και για την κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων με στόχο την πλήρωση μιας θέσης ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ (AD 14) (γυναίκα ή άνδρας) Πριν υποβάλετε υποψηφιότητα, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό για τους υποψηφίους που προσαρτάται στην παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης. Ο εν λόγω οδηγός, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης πρόσληψης, θα σας ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !