-

🕔03/08/2016 17:58
Διορισμός Ευρ Ένωση
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αποκλειστικά υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την κάλυψη μίας (1) θέσης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Η διάρκεια απόσπασης στη ΜΕΑ είναι τριετής και λογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας. Τα στελέχη που ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !