-

🕔31/07/2016 21:22
Διορισμός Εργασία
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων – Καθηγητών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: Β A) ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Γεωγραφίας 1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο Β«Μέθοδοι στις Κοινωνικές ΕπιστήμεςΒ» (ΦΕΚ 495/Γ/01.06.2016). Α.Δ.Α: Ω2ΟΡ469Β7Λ-ΩΘΕ, Κωδικός Ανάρτησης Β«ΑΠΕΛΛΑΒ»: 1362824 1 Καθηγητής Πρώτης ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !