-

🕔03/08/2016 08:22
Διορισμός Εργασία
Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη υπ’αριθμ. 11/24.06.2016 Συνεδρίαση της Συνέλευσής του αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων και Επιστημονικών Συνεργατών με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη απασχόληση ή μερική απασχόληση (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !