-

🕔24/07/2016 13:42
Διορισμός Εργασία
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 470/26.5.2016 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε (5) θέσεων καθηγητών ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ιατρική Σχολή β€“ Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27 Γουδή, (Τηλ. 210 7462002) Τομέας Υγείας Μητέρας – Παιδιού Αριθμός προκήρυξης: 1516019480/10-3-16 (ΑΔΑ: ΨΞΘΓ46ΨΖ2Ν-Ρ4Ψ) -Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Β«Μαιευτική β€“ Γυναικολογία – Ενδοσκοπική ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !