-

🕔30/07/2016 17:58
Διορισμός Εργασία
Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι με την πράξη του Πρύτανη υπ’ αριθμ. 3128/13-05-2016, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 655/12-07-2016/τ.Γ, προκηρύσσεται μία (1) θέση Καθηγητή ως εξής: Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: Β« Κβαντική Φυσική με Έμφαση στους Φωτονικούς Κβαντικούς Υπολογιστές και Κβαντικούς Προσομοιωτές Β». ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ...
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !