ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

🕔02/08/2013 13:46
Η πρόταση του ωρολογίου προγράμματος του Τεχνικού Λυκείου, που στάλθηκε από το την Πέμπτη 1η Αυγούστου στις ΔΙΔΕ όλης της χώρας για τον προσδιορισμό των κενών στη ΤΕΕ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α΄ ΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ

1
Ελληνική Γλώσσα
Νέα Ελληνική Γλώσσα
2

Λογοτεχνία
1

2
Μαθηματικά
Άλγεβρα
3

Γεωμετρία
1

3
Φυσική
2

4
Χημεία
2

5
Πληροφορική (Εργαστήριο)
3

6
Ερευνητική Εργασία (Project)
2

7
Ξένη Γλώσσα Αγγλικά
2

8
Ιστορία
1

9
Θρησκευτικά
1

10
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας
1

11
Φυσική Αγωγή
2


ΣΥΝΟΛΟ
23
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ - Συνολική διάρκεια
12ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Β΄ ΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ

1
Ελληνική Γλώσσα
Νέα Ελληνική Γλώσσα
2

Λογοτεχνία
1

2
Μαθηματικά
Άλγεβρα
2

Γεωμετρία
1

3
Φυσική
2

4
Χημεία
1

5
Ξένη Γλώσσα Αγγλικά
1

6
Ιστορία
1

7
Φυσική Αγωγή
1


ΣΥΝΟΛΟ
12
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ


1
Συνολική διάρκεια
(50% Θεωρητικά & 50% Εργαστηριακά)
23
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ

1
Ελληνική Γλώσσα
Νέα Ελληνική Γλώσσα
2

Λογοτεχνία
1

2
Μαθηματικά
Άλγεβρα
2

Γεωμετρία
1

3
Φυσική
2

4
Χημεία
1

5
Ξένη Γλώσσα (Τεχνική ορολογία)
1

6
Ιστορία
1

7
Φυσική Αγωγή
1


ΣΥΝΟΛΟ
12
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ


1
Συνολική διάρκεια
(50% Θεωρητικά & 50% Εργαστηριακά)
23


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ


1
Συνολική διάρκεια

7
ΜΑΘΗΤΕΙΑ


1
Συνολική διάρκεια

28

Συνοπτικός πίνακας κατανομής διδακτικών ωρών μαθημάτων τομέα/ειδικότητας
Τάξη
Ώρες διδασκαλίας x Εβδομάδες
Σύνολο ωρών έτους
Α
12 x 26
312
Β
23 x 26
598
Γ
23 x 26
598
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑ 3 ΕΤΗ
1508
Μεταδευτεροβάθμιος
Κύκλος
7 x 26
182
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑ 4 ΕΤΗ
1690

9 μηνη ΜΑΘΗΤΕΙΑ

728Συνοπτικός πίνακας κατανομής διδακτικών ωρών μαθημάτων γενικής παιδείας:

Τάξη
Ώρες διδασκαλίας x Εβδομάδες
Σύνολο ωρών έτους
Α
23 x 26
598
Β
12 x 26
312
Γ
12 x 26
312
ΣΥΝΟΛΟ
1222